คนแก่มีหลายชนิด

1.แก่เหนียวหัวหวาย หมายถึง    คนแก่มีความรู้ความสามารถเป็นที่รักใคร่ของลูกหลาน

2.แก่แดดดายดอก หมายถึง คนแก่ที่ไม่ทำตนเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวต่อสังคม เรียกว่าแก่เหียบ่ดอกบ่ดาย(แก่ไร้ค่า)

3.แก่หยอกลูกหลาน  หมายถึง  คนแก่ที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูลูกหลานในบ้านไปวันเพราะอายุมากแก่แล้วอาศัยช่วยงานเลี้ยงดูลูกหลานเล็กๆน้อยๆในครอบครัว

4.แก่หาญแต่ป่า หมายถึง  คนแก่ที่หมกมุ่นในเรื่องความบาปทั้งปวง  อบายมุข  สุราการพนัน

5.แก่ว่าแต่กิ๋น  หมายถึง  คนแก่ที่เห็นแก่กิน 

6.แก่บินค้างคาว หมายถึง  คนแก่ชอบเที่ยวเตร่งานการไม่ทำอาศัยไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่มีคามสนุก  แหล่งเริงรมย์

7.แก่บ่าป๊าวเปลือกหนา  หมายถึง คนแก่ที่มีความรู้น้อยนิดอายุมากก็จริงไม่มีประสบการณ์ดังลูกมะพร้าวที่เปลือกหนาข้างในนิดเดียว

8.แก่ต๋าไม้ไผ่ หมายถึง  คนแก่ที่มีความรู้ความสามารถ  ดังตาไม้ไผ่ที่แข็ง

9.แก่ไก่แก่นกเขา หมายถึง   คนแก่ที่หมกมุ่นเรื่องการพนัน  เล่นนกเขา  ชอบชนไก่แนวๆนั้น

10.แก่ชอบดูเงามืด หมายถึงคนแก่ที่ชอบหลับชอบนอน   พอค่ำมาก็จะรีบเข้านอน

11.แก่ฝืดเห็ดลม  หมายถึง คนแก่ที่ชอบคุยโม้  ชอบให้คนมาฟังตนเอง  คนฟังไม่ฟังก็ไม่สนใจ

12.แก่จ๋มแต่โคตร หมายถึง  คนแก่ที่ชอบอวดความดีเด่นดังของวงษาคณาญาติตนเองเท่านั้น

13.แก่โผดนิพปาน  หมายถึง คนแก่ที่ชอบเข้าวัดทำบุญ   ละเว้นความชั่วทั้งปวง

14.แก่ลูกหลานไหว้ หมายถึง  คนแก่ที่มีจริยวัตรการปฏิบัติตนที่ดีลูกหลานให้ความเคารพนับถือ

15.แก่ไข้เปิ้นมาหลาย หมายถึง  คนแก่ที่ชอบออเซาะลูกหลาน  ป่วยนิดๆหน่อยๆก็ว่าเป็นมากต้องให้คนมาเยี่ยมเยอะๆ

16.แก่ผายประโยชน์ หมายถึง  คนแก่ที่เสียสละชอบช่วยเหลือครอบครัว  ผู้อื่น  สังคมรอบข้าง  อำนวยประโยชน์ให้คนรอบข้าง

17.แก่โปรดสุรา    หมายถึง   คนแก่ที่ชอบการดื่มสุราทุกชนิด

18.แก่หามาเตื่อม  หมายถึง  คนแก่ที่ตั้งใจทำมาหากินไว้เผื่อการสะสมให้ลูกหลานในวันหน้า  หามาเพิ่มไว้เรื่อยๆ

19.แก่เหลื๋อมตวยคน  หมายถึง  คนแก่ที่ตามใจผู้อื่น   ไม่ขัดคอใคร  เอาหมู่มากว่าอย่างไรก็ไปตามนั้น

20.แก่ขั้นเหนียว  หมายถึง   คนแก่ที่มีอายุยืน  อาจเป็นเพราะการรู้จักระวังร่างกายดูแลตนเองด้านสุขภาพอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ตอนหนุ่มๆมาแล้วส่งผลให้อายุยืนยาว  เพื่อนๆรุ่นเดียวกันอาจล้มหายตายจากไปหมดเหลือคนเดียวที่ยังอยู่  ดังไม้ผลที่ขวั้นมันเหนียวไม่ยอมหล่นจากต้นง่ายๆแม้ลมพายุแรงๆพัด