Print
Category: Uncategorised
Hits: 915

ผู้หญิงมีหลายแบบ

 

1.แม่ญิง   หมายถึง   ผู้หญิงสมบูรณ์แบบ   ชายใดได้มาเป็นคู่ครองเขาย่อมโชคดีตลอดชาติ มีกิริยามารยาทเรียบร้อย  รู้หลัก   “เรือน  3  น้ำ  4”   ประกอบด้วย  1.เรือนผม  มีความเรียบร้อย สะอาดสวยงามไม่ยุ่งรุงรัง  2.เรือนกาย  สวมใส่เสื้อผ้ามิดชิด  อาบน้ำชำระร่างกายสะอาดสะอ้านไม่เป็นคนสกปรก   3.เรือนบ้าน  ดูแลรักษาบ้าน  จัดข้าวของเป็นระเบียบ  ปัดกวาดเช็ดถูให้ดี   น้ำ  4   คือ  1. น้ำคำ   มีคำพูดที่สุภาพ พูดจาไพเราะ  มีมธุรสวาจา  ไม่จาบจ้วงหยาบคาย 2.น้ำใจ   มีความกรุณา  ปราณี  โอบอ้อมอารี  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่   3. น้ำใช้  มีน้ำใช้ในครอบครัวอย่างพอเพียง (สมัยก่อนต้องตักน้ำจากบ่อมาใส่ตุ่มใช้ทั้งบ้าน) 4.น้ำมือ   มีความรู้ความสามารถในการปรุงอาหารทานในครอบครัวได้

2.แม่ยาง  หมายถึง  ผู้หญิงที่ตรงข้ามกับแม่ญิงทุกสิ่งอย่าง

3.แม่มานกล๋างบ้าน หมายถึง  ผู้หญิงไม่รักนวลสงวนตัว   มีท้องโดยไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเด็ก

4.แม่หุมคนพาล    ร่ายรัก   หมายถึง    ผู้หญิงที่ชอบคบพวกนักเลง  ชอบคนพาลเกเร  เพื่อทำให้ตนเองดูเด่นขึ้น

5.แม่จุหลอกผัว    หมายถึง  ชอบโกหกสามีเมื่อทำในสิ่งไม่ดีทั้งหลายทั้งปวง 

6.แม่หนัวจู๊นัก   หมายถึง   ผู้หญิงที่ชอบคบชู้สู่ชาย

7.แม่จั๊กค่าวเจื้อ  ทำเพลง  ย่อมเป๋นแม่ฮ้าง   นักเลงโต๋งเต๋ง  หมายถึง  ผู้หญิงชอบสนุกสนานงานการไม่ทำ  ชอบสถานที่บันเทิง  สุดท้ายก็หย่าร้างกับสามี  กลายเป็นคนสาธารณะใครชวนไปไหนก็ไป  สนุกสนานไปวันๆ

8.แม่คบนักเลง หมายถึง  ผู้หญิงที่มีนิสัยชอบคบนักเลง  ทั้งนักเลงสุรา  การพนัน  อันธพาลทั่วไป

9.แม่แสนปากเหลี้ยม   หมายถึง  ผู้หญิงที่ชอบนินทาว่าร้ายคนอื่น  งานตนเองไม่สนชอบเรื่องชาวบ้าน  (ปากเหลี้ยม  ///ปากเป็นมัน)  อาทิ  ชอบว่าหื้อคนอื่นจ๋นปากปอเหลี้ยม

10.แม่ขวากแม่หลาว แม่หนามแม่เสี้ยน   หมายถึง  ผู้หญิงที่ชอบขัดคอ  ขัดคนอื่น  ขัดแย้งทางความคิดเสมอๆ 

11.แม่นอนหัวเตียง   ข่มฮ้าน   หมายถึง  ผู้หญิงขี้เกียจงานการไม่ทำ   วันๆเอาแต่นอนสบายๆ

12.แม่นกสองหัว   หมายถึง  ผู้หญิงที่เข้าได้ทั้งสอลฝ่าย  เอาความลับฝั่งหนึ่งไปบอกอีกฝ่ายกลับไปกลับมา

  1. แม่บัวสองจั้น หมายถึง ผู้หญิงที่ชอบแสดงบทบาทกลับไปกลับมาได้อย่างฉับไวที่เรียกว่า  เป็นคน  “ตีสองหน้า”

14.แม่แข็งกระด้าง   พรางกำ   หมายถึง  ผู้หญิงไม่มีสัมมาคารวะ  ไม่รู้ที่ต่ำที่สูง  มีเคารพสามีญาติพี่น้อง

15.แม่จุปี้น้อง   ล่อลวงผิดกั๋น  หมายถึง ผู้หญิงชอบยุให้ผู้อื่นขัดแย้งกัน  ให้ผู้อื่นวิวาทกัน 

 16.แม่ไก่หลงฮาง   นอนค้างกล๋างบ้าน   หมายถึง  ผู้หญิงที่ชอบเที่ยวเตร่ไปนอนค้างบ้านผู้อื่นอยู่เนืองๆ  บ้านตนเองไม่อยู่

17.แม่ต่อแม่แต๋น   หมายถึง  ผู้หญิงนิสัยดุร้ายชอบทำร้ายร่างกายผู้อื่น(สามี)

18.แม่ปลิ๋งปากกว้าง   ปากออกไปพลาง  เสียบกั๊ด   หมายถึง ผู้หญิงที่ชอบผลาญสมบัติของครอบครัว  ใช้ของแพง  นานเข้าๆครอบครัวก็ล่ม(สูบกินทรัพย์)

 #//////////////////////

1.แม่ญิง   กุลสตรี

2.แม่ยัง    ใจเย็น  รอก่อน  ยังก่อน  ยังไม่ทำ  ยังไม่ไป ฯลฯอีกความหมายคือคนพิจารณาถ้วนถี่คำนึงถึงเหตุผล  รอโอกาสดีๆค่อยทำ

3.แม่กางก่ายฮั้ว  (คางก่ายรั้วบ้าน)ตาสอดส่ายไปทั่วนอกรั้วบ้าน  เรื่องชาวบ้านเป็นไงสนใจใคร่รู้

4.แม่หัวก่ายข่ม  ขี้เกียจนอนทั้งวันทั้งคืน

5.แม่จ่มบ่แล้ว   บ่น  บ่น  บ่น  แล้วก็บ่น  สามวันเจ็ดวันไม่ซ้ำกัน

6.แม่แก้วลืมคอน   คนลืมตัว

7.แม่นอนกล๋างบ้าน   เอาบ้านคนอื่นเป็นบ้านตนเอง  นอนค้างไปทั่ว  ไม่เกรงใจใคร