ค่าวยาหมอเสาร์

บ้านถ้ำ ม.4 อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

 

        ยอมือสา           วันตากราบน้อม          

พี่น้องอยู่ห้อม             หม้อยาหมอเสา

ป๋ะกั๋นแถมแล้ว            อย่าได้หมองเหงา        

มาฟังสำเนา               หมอเสาเล่าอู้

เรื่องยากิ๋นตา              ยาต้ม ยาจู้           

จามกิ๋นลองดู              ผ่อเต๊อะ

      ยาป่อหมอเสา       เฮามีเป่อเลอะ       

 ฮักษาโรคได้             นานา

ปวดหัวตั๋วฮ้อน           เจ็บแค่งปวดขา             

ฟกจ๊ำเอาตา              กาว่าฝนต้ม

ยาแก้ผิดเดือน           บ่ เฝื่อน ฝาดส้ม    

ยาแก้ผิดลม              โรคจั๊ก

       น้ำมันงา           เยียงผาก็นัก           

ใส่ขวดเป๋นถ้อย         เรียงราย

 สิบบาทเนอครับ       สรรพคุณหลาย       

ลองผ่อเต๊อะนาย       โรคหายหมดเสี้ยง

ตุ่มหมึน ตุ่มคัน           ผิวพรรณเลื่ยนเกลี้ยง     

ปวดหลังเจ็บแอว       เมื่อยล้า

       เป็นเหน็ดเป๋นสึง  บ่ถ้ามาต๊า          

บ่ตันเสี้ยงหม้อ           นออาว

เป๋รโรคกระเพาะ          ระดูตกขาว                    

มีกลิ่นเหม็นคาว           นอนหลับบ่หล้ม

เป๋นหนิ้วกระษัย           ใจ๋เอาไปต้ม                

ก้มหีบลองจาม            ผ่อเต๊อะ

       ปากเบี้ยวปากงอ  ผมขอรองรับ        

 ตับโต เยี่ยวขั้น          นอนคราง

เจ็บปู๋มเจ็บเปี๊ยม         ขี้เปี้ย ขี้ขาง                   

เปิดเหลืองเป๋นซาง     ก็ยังกิ๋นได้

ยาแก้กิ๋นผิด               ค้นต๊องค้นไส้               

ฝนกิ๋นลงไป              สว่างวะ

      ยาป่อหมอเสาร์   เฮาดีอาละ          

สับป๊ะโรคเสี้ยง         เนอนาย

เจ็บหัว เสียบต๊อง      ริดสีดวงหาย               

ไข้ บ่ สบาย            ตั๋วฮ้อนผั้งผั้ง

เอ็นปักเสียบขา        ใจ๋อย่าสลั้ง               

ฟั่งกิ๋นลองจาม         ผ่อเลาะ

      เป๋นอิดเป๋นหิว   หนิ้วในกระเพาะ          

โป้งเยี่ยวเป๋นก้อน     เมินนาน

หายใจ๋ฝืดกั๊ด          มะเฮ็งแก่นสาน             

แสนทรมาน            นอนหลับ บ่ ได้

พ่องสามวันดี           พ่องสี่วันไข้               

กิ๋นยาอันใด            ก็แล้ว

       ยาพ่อหมอเสาร์   ของเฮา บ่ แก๊ว        

ฮักษาได้เสี้ยง         ทุกราย

ไปหาผ่อเต๊อะ         พี่น้องตังหลาย                  

บ้านถ้ำเนอนาย       อยู่ดอกคำใต้

 จังหวัดพะเยา        ของเฮาอยู่ใกล้                

 หมอเสาร์คนใด      ก็ฮู้

      ปากม่วนจ๋าหวาน   ป๋านสาวกับจู๊          

ขอจบเล่าอู้            วางลง

 กิ๋นยาท่านแล้ว       สุขสมประสงค์                   

ขอหื้อท่านจง         สมหวังเนอเจ้า ...ๆ

 

( หนานอ้วน  ขันทะวงศ์ แต้ม / เขียน 10 กุมถาพันธ์ 2545)

 

         โรคเกี่ยวกับลม     ปี่น้องเจ้าข้า          

ดานเลือดดานลม           บ่มยัด

ลมขึ้นเบื้องสูง               ซว่านหยุ้งกั่งกั๊ด                       

 แผวลมมืดหน้า            ต๋าลาย

        ลมแดดลมปิ๊ด      สวิงสวาย                            

น้ำต๋าฟูมฟาย               หายใจ๋ถี่สั้น

ลมมดตะขึด                สะอึดอืดอั้น                                 

หูต๋ามัวพราง               ซว่านซุก

       ออกหูออกต๋า       ลมมะเฮ็งคุด                        

มาจุกถั่งขึ้น                วิงเวียน

 ลุกมาเมื่อเจ๊า             เจ็บเกล้าเมาเสียน             

ใคร่ฮากอาเจียน          เออะหาวคลื่นไส้

       เมาเหล้าเมายา     รักษาแก้ได้                     

ตึงโรคภายใน              กู่เจื๊อ

เป๋นหวัดเป๋นไอ           ไข้ฮั้ง ไข้เฮื้อ                    

หนาวสั่นต้อง              ก๋ายา

       หื้อกิ๋นยานี้          ตึงดีนักหนา                     

จักหายโรคา              หูต๋าเป่งป้อย

ผู้ตี่กิ๋นหาย                 มีหลายบ่หน้อย                    

หลักฐานพยาน           กล่าวจี๊

       กิ๋นแล้วสบาย      ใคร่หัวคี้ ๆ                           

ยาตี๊บอยู่หนี้               เนอเฮา

มากิ๋นผ่อเต๊อะ            ยาป่หมอเสาร์                   

บ่ใจ่อู้เอา                  ดีแต๊เนอเจ้า

 

จักเล่าหื้อฟัง  ก่อนแลนายเหย