พระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงความรักไว้ดังนี้

 1. รักเพราะรัก หมายความว่าเราพร้อมที่จะรักใครก็ตามถ้าเขาหรือเธอคนนั้นรักคนที่เรารัก
 2. รักเพราะชัง หมายความว่า เราพร้อมที่จะรักใครก็ตามถ้าเขาหรือเธอคนนั้นชังคนที่เราชัง
 3. ชังเพราะรัก หมายความว่า เราพร้อมที่จะชังใครก็ตามถ้าเขาหรือเธอคนนั้นรักคนที่เราชัง
 4. ชังเพราะชัง หมายความว่า เราพร้อมที่จะชังใครก็ตามถ้าเขาหรือเธอคนนั้นชังคนที่เรารัก

 

ลักษณะของผู้นำ

 1. กระตือรือร้น กระฉับกระเฉง                          
 2. ปรับตัวได้   ควบคุมอารมณ์ได้ดี
 3. มีเป้าหมาย      
 4. เห็นการณ์ไกล
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 6. กล้ารับผิดชอบ
 7. มีทัศนคติที่ดี
 8. สุขภาพจิต  สุขภาพกายดี
 9. แต่งกายดี

บัญญัติแห่งความสำเร็จ

 1. เสาะหา ไม่ใช่เกิดมาเป็น                            
 2. ฟันฝ่า   ไม่ใช่ฟลุ๊ค
 3. ต่อสู้ ไม่ใช่ดูดวง                                      
 4. เชี่ยวชาญ  ไม่ใช่โชคช่วย
 5. ฝึกฝน ไม่ใช่บุญหล่นทับ                            
 6. ความสามารถ  ไม่ใช่วาสนา
 7. พรแสวง ไม่ใช่พรสวรรค์                             
 8. ความสำเร็จมาจากตัวเรา  ไม่ใช่คนอื่น
 9. วันนี้ดีกว่าเมื่อวาน

วิธีสร้างแรงจูงใจ

 1. การชมเชย ยกย่อง                                    
 2. ให้ความเป็นมิตร  อบอุ่น
 3. ให้ความเป็นธรรม
 4. การให้ร่วมคิด
 5. การร่วมลงมือทำงาน
 6. การจัดงานให้เหมาะสมกับคน
 7. ช่วยแก้ปัญหาให้คำแนะนำ                         
 8. ให้ได้ทราบผลงาน
 9. ให้มีการแข่งขัน
 10. การมีอุปกรณ์เอื้ออำนวยการทำงาน
 11. สร้างบรรยากาศในการทำงาน
 12. การให้รางวัล
 13. การทดสอบประเมินผลงาน

ความต้องการพื้นฐาน

1.PHYSIOLOGICAL    =  ความต้องการทางร่างกาย       

2.EXCELL                =  ต้องการเอาชนะ,เป็นเลิศ

3.OWN                    =  ต้องการเป็นเจ้าของ              

4.POWER                =  ต้องการอำนาจ

5.LEARN                  =  ต้องการเรียนรู้                     

6.EXACTNESS          =  ต้องการความแน่นอน   สมบูรณ์

7.SECURITY             =  ต้องการความมั่นคงปลอดภัย   

8.BELONG               =  ต้องการอยู่ในสังกัด

9.ACHIEVE               =  ต้องการความสำเร็จ             

10.STATUS               =  ต้องการสถานภาพ  ชื่อเสียง

11.INSPIRE   RESPECT  =  ต้องการการยอมรับนับถือ   

12.CREATE              =  ต้องการสรรค์สร้าง,พัฒนา  

13.SERVE                   =  ต้องการการบริการ,เอาใจ

ตัวที่ทำให้เสียเวลา

       1. Reading

       ( การอ่าน  เช่น การอ่านรายงาน   หนังสือพิมพ์  วารสาร ฯลฯ)

       2. Phone                 

       (โทรศัพท์  เช่น  ใช้ครั้งละนานๆ  จำเป็นต้องใช้หรือไม่จำเป็น ฯลฯ)

       3. Meeting             

       ( การประชุม  เช่น  มากเกินไป   ยาวมากไป  ไม่จำเป็น ฯลฯ)

       4. Surprise visitors  

       (  ผู้มาเยี่ยมมาพบที่ไม่ได้นัดหมาย   บางทีคุยกันเพลิน)

       5. Crises                 

       ( เรื่องวิกฤติ   เช่นข่าวเกี่ยวกับลูกน้องบาดเจ็บ   เจ้านายใหญ่เรียกพบ)

       6.Travel                 

       (  การเดินทาง  เช่น  จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเป็นประจำหรือบางครั้งบางคราว)

       7. Doing it  all         

       (  การทำเองเสียทุกอย่าง   ไม่มีการกระจายงาน   ไม่ไว้ใจใคร)

       9. Unclear goals       

       ( เป้าหมายไม่กระจ่าง    ก่อให้เกิดการลองผิดลองถูก)

       10. Putting it  off        

       (  การผลัดวันประกันพรุ่ง    ทำให้ก่อกวนใจและเสียเวลาคิด)

       11. ocialising

       ( งานสังคม  เห็นการเข้าสังคมเป็นความสุข  กล่าวปฏิเสธไม่เป็น)

       12. Underestimating time

       (  คาดกาลผิดคิดว่าไม่น่าจะเสียเวลานาน)

        13. Routine  trivia           

         (  สนใจงานประจำวันที่ไม่สลักสำคัญจนเกินไป)

        14. Poor   planning         

        ( มีการวางแผนไม่ดี   ไม่เห็นขั้นตอนครบถ้วน)

        15.  Poor  Filings           

         ( ขาดระบบระเบียบในการจัด   การเตรียมทั้งที่ทำงานและที่บ้าน)

                 ข้อแนะนำให้ท่านอายุยืน

 1. อย่ามั่วสุ่มกับความสำราญมากเกินไป
 2. ดื่มน้ำมากๆและรับประทานผลไม้มากๆ
 3. วันหนึ่งแบ่งเวลาเป็น 3  ช่วง

                 3.1  พักผ่อน   8      ชั่วโมง

                 3.2  นอน       8      ชั่วโมง

                 3.3  ทำงาน    8      ชั่วโมง

 1. อย่ารับประทานอาหารมากเกินไป
 2. หาเวลาไปอยู่ตามภูเขา ชายทะเล   ที่มีอากาศสดชื่น
 3. สนุกสนานกับการช่วยเหลือผู้อื่น
 4. รับประทานอาหารที่มีคุณค่าแก่ร่างกาย
 5. รักษาอนามัยและความสะอาดเกี่ยวกับที่พัก
 6. หาเวลางีบและหัวเราะทุกวัน
 7. ร้องเพลงอย่างน้อยวันละ 1  เพลง

                 มีคนเขาบอกว่า

         1.อยากมีความสุขสัก  1 นาที  รีบโทรศัพท์คุยกับเพื่อนที่สนิทที่สุด

         2.อยากมีความสุขสัก  1 ชั่วโมงให้ดื่มสุรา

         3.อยากมีความสุขสัก 1 วัน ให้ซื้อเสื้อผ้าใหม่มาใส่

        4.อยากมีความสุขสัก 3 เดือนให้แต่งงานใหม่

        5.อยากมีความสุขสัก 3 ปีให้สร้างบ้านใหม่

        6.อยากมีความสุขตลอดไปให้ปลูกต้นไม้

              ความยากลำบากในโลกของคนสมัยก่อนมีดังนี้

       1.มีเมียเด็ก  หมายถึงคนแก่อยากมีเมียสาว  มันยากลำบากหรือเป็นไปแทบไม่ได้เลย

       2.ใช้ควายเล็ก  หมายถึงการนำควายที่ยังไม่ผ่านการฝึกใช้งานไปไถนา   มันก็จะเดินไปทั่วไม่ฟังคำสั่ง

       3.ไถนาดอน  หมายถึงการไถนาในที่ไม่มีน้ำ  นาดอนไม่มีน้ำขังอยู่เลย  ฝนตกก็ไหลไปที่อื่นหมด ไถยาก

 1. สอนคนแก่ หมายถึงการอบรมสั่งสอนคนมีอายุมาก การยอมรับจะไม่ค่อยมี ไม่ค่อยฟัง  ไม่เชื่อ  สอนยาก

 

เส้นทางสู่ความร่ำรวย ที่แต่ละคน "ต้องจ่ายไม่เท่ากัน"

         1.  แต่งงานกับคนรวยต้องใช้ชีวิตกับคนที่ไม่ได้รัก เป็นความรวยที่ต้องจ่ายด้วยราคาที่แพงมากเลยล่ะ

         2. เป็นนักต้มตุ๋น คนขี้โกง หรืออาชญากรมีอิสระภาพทางการเงิน แต่อาจต้องเสียเสรีภาพ อาจต้องแบกหน้าไปหาครอบครัวและเพื่อน

         3. ได้รับมรดกใช่ว่าลูกเศรษฐีทุกคนจะมีโอกาสภาคภูมิใจเช่นนี้

    4. รวยเพราะถูกล็อตเตอรี่เป็นแผนการคนโง่ที่อาจเป็นจริงได้บ้าง แต่ถ้ายังไม่มีแผนการว่าจะจัดการกับเงินจำนวนมหาศาลอย่างไร ก็จะกลับไปจนอีกในที่สุด

        5. หาทางไปเป็นดารา ศิลปิน นักกีฬาดังๆต้องใช้ความฉลาด มีพรรสวรรค์ บุคคลิกดี แต่ถ้ายังไม่มีก็ให้รีบสะสมกันเข้าไว้ และคนที่จะได้รางวัลจากการคัดเลือกจะถูกจำกัดจำนวน

       6. รวยด้วยการเป็นคนโลภ (ภาษาชาวบ้านเรียกว่า "งก")คุณต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อเก็บสิ่งที่ต้องการเอาไว้คนเดียว คุณอื่นๆก็จะทำกับตัวคุณเช่นเดียวกัน เขาเหล่านั้นคงไม่เคยช่วยเหลือใคร

      7. รวยได้ด้วยการอยู่อย่างยากไร้ (ภาษาชาวบ้านเรียกว่า "ขี้เหนียว")การมีชีวิตที่ยากไร้ และตายอย่างอนาถาเป็นโศกนาฏกรรม แต่การอยู่อย่างขัดสนแต่ตายอย่างร่ำรวย ถือเป็นความวิกลจริต

  8.รวยโดยอาศัยความเฉลียวฉลาดทางการเงิน และความรู้ในด้านเจ้าของกิจการและนักลงทุน สิ่งที่ต้องเสียไปเพื่อแลกกับอิสรภาพทางการเงินก็คือ เวลาและการทุ่มเทเพื่อให้ได้มาซึ่ง การศึกษา, ประสบการณ์ และเงินสดเหลือ จนกว่าจะมีความฉลาดทางการเงิน  

   9.รวยด้วยการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยิ่งเราทำประโยชน์ให้กับคนอื่นได้มากเท่าไรเราก็จะรวยมากขึ้นเท่านั้น ถ้าทำได้อย่างนี้ ก็จะรวยมากกว่าที่ฝันไว้เสียอีก (แต่ต้องทำในข้อ 8. ก่อน)

 

             คำคม

          1.ผู้บูชาบิดามารดาย่อมเจริญ    

          2.คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

         3.คิดทุกอย่างที่จะทำ    แต่อย่าทำทุกอย่างที่คิด

        4.ลูกตั้งใจเรียนแม่แสนดีใจ   น้ำตาแม่ไหลเพราะลูกติดยา

        5.แม่รักเราเท่าชีวิต   เราอย่าคิดเสพยาบ้า    

        6.อย่าให้วัตถุอยู่เหนือจิตใจ   

        7.ลิขิตฟ้า  หรือจะสู้มานะคน

        8.ยินดีในสิ่งที่ตนได้  พอใจในสิ่งที่ตนมี   เป็นคนโชคดีที่สุด

        9.คนจะสวย       สวยที่ใจ     ใช่ใบหน้า    

          คนจะงาม       งามวาจา      ใช่ตาหวาน

          คนจะแก่         แก่ความรู้     ใช่อยู่นาน    

         คนจะรวย        รวยศีลทาน   ใช่บ้านโต

       10.สำเนียงส่อภาษา  กิริยาส่อสกุล  

       11.ใจหนุ่มในร่างแก่  ดีกว่าใจอ่อนแอในร่างหนุ่ม

       12.อะไรสำคัญให้ทำก่อน  

       13.ที่ใดมีรัก  ที่นั่นมีทุกข์  

       14.ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่ง

       15.คบคนเช่นใดก็เป็นคนเช่นนั้น 

       16.ปัญญาคนรู้ด้วยการสนทนา

       17.รักไหนใครว่าแน่  รักของพ่อแม่แน่กว่าใคร

       18.อยากรู้อนาคตใคร  จงดูอดีตของเขา

       19.ยังไม่จน  ทำตัวจน  จะไม่จน  ยังไม่รวย  ทำตัวรวย  จะไม่รวย

       20.เมื่อมั่งมีมากมายมิตรหมายมอง                   

        เมื่อมัวหมองมิตรมองเหมือนหมูหมา

        เมื่อมีมั่งมากมิตรเมียงมองมา                           

        เมื่อมอดม้วยมิตรหมาหมาไม่มามอง

        21.สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม 

        22.การศึกษาพาเจริญ 

        23.ไม่มีงานเลี้ยงไหนไม่เลิกรา

        24.ผู้ทำบาปย่อมไปนรก

       25.ดูช้างดูหางดูนางดูแม่ดูแน่แน่ดูถึงยาย

       26.เสื้อผ้ายิ่งใหม่ยิ่งดี  เพื่อนยิ่งเก่ายิ่งดี

       27.เพื่อนในยามต้องการคือเพื่อนจริง

       28.ทุกข์สุขอยู่ที่ใจ  29.คนดีผียังกลัว

       30.การพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ 

       31.ลำบากตอนหนุ่มดีกว่ากลุ้มตอนแก่

       32.คนโง่เก็บใจไว้ที่ปาก  คนฉลาดเก็บปากไว้ที่ใจ  

       33.การก่อหนี้เป็นทุกข์ในโลก

       34.ความดีชนะทุกคน  เหตุผลชนะทุกอย่าง

       35.ลำบากตอนหนุ่ม    ดีกว่ากลุ้มตอนแก่

        จดหมายจากพ่อ

         พ่อไม่มีเงินทองมากองให้

         จงตั้งใจพากเพียรเรียนหนังสือ

         หาวิชาความรู้เป็นคู่มือ

         เพื่อยึดถือเอาไว้ใช้เลี้ยงกาย

         พ่อกับแม่มีแต่จะแก่เฒ่า 

         จะเลี้ยงเจ้าเรื่อยไปนั้นอย่าได้หมาย

         ใช้วิชาเลี้ยงชีพไปจนตาย                                     

         ลูกสบายพ่อกับแม่ก็ชื่นใจ

          ถึงพ่อจนทนได้ไม่ทุกข์หนัก             

         เท่าลูกรักประพฤติตนเป็นคนชั่ว

         ลูกกี่คนทนเลี้ยงได้ไม่หมองมัว          

        ไม่โศกเศร้าเท่าลูกตัวชั่วระยำ

         พ่อส่งให้ลูกเรียนเพียรอุตส่าห์          

         พ่อฟันฝ่าอุปสรรคแสนหนักเหลือ

         พ่อตั้งหน้าหาทุนมาจุนเจือ             

        พ่อทำเพื่อลูกเจริญเดินก้าวไกล

                        คน

              คนดี             ชอบแก้ไข    

             คนจัญไร         ชอบแก้ตัว    

              คนชั่ว           ชอบทำลาย

              คนมักง่าย      ชอบทิ้ง           

              คนจริง          ชอบทำ         

              คนระยำ         ชอบติ

                     มงคลชีวิต

          อย่านอนตื่นสาย     อย่าอายทำกิน

          อย่าหมิ่นเงินน้อย    อย่าคอยวาสนา

          อย่าเสวนาคนชั่ว     อย่ามั่วอบายมุข

          อย่าสุกก่อนห่าม     อย่าพล่ามก่อนทำ

          อย่ารำก่อนเพลง     อย่าข่มเหงผู้น้อย  

          อย่าคอยแต่ประจบ  อย่าคบแต่เศรษฐี

          อย่าดีแต่ตัว           อย่าชั่วแต่คนอื่น

          อย่าฝืนกฎระเบียบ   อย่าเอาเปรียบสังคม

          อย่าชื่นชมคนผิด     อย่าคิดเอาแต่ได้

          อย่าใส่ร้ายคนดี      อย่ากล่าววจีมุสา

          อย่านินทาพระเจ้า   อย่าขลาดเขลาเมื่อมีทุกข์

          อย่าสุขจนลืมตัว     อย่าเกรงกลัวงานหนัก

          อย่าพิทักษ์พาลชน   อย่าลืมตนเมื่อมั่งมี.