181.เสี้ยงขี้  หมายถึง   สุดๆ

182.บ่ผ่อหน้าไผ  หมายถึง   ไม่คำนึงถีงความสนืทสนมคุ้นเคยที่มีอยู่  จะเอาเรื่องท่าเดียว  (ดำเนินการให้ถึงที่สุด)

183.กะแหล้งหน้า   หมายถึง  เอาสิ่งของไปให้ก่อนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์หรือทำให้การเจรจาราบรื่น  มีกันชน

184.เปิ้งปี้เจ็บต๊อง  เปิ้งน้องเจ็บใจ๋  หมายถึง  ไร้ที่พึ่งพา   หรือหวังจะได้รับความช่วยเหลือกลับได้รับแต่ความผิดหวังร่ำไป

185.จาวเลย  หมายถึง   หนีจากไปเพราะเถียงไม่ออก

186.แล้วแว็ด  หมายถึง  สูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง

187.ต๋าอย่างแวดหง่อน   หมายถึง  รอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง   หรืออาจมีลูกน้องมาก อีกนัยหนึ่งคนเราควรระมัดระวังสังเกตเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวหรือในชุมชนบ้างเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น เราต้องช่วยกันเอา   "ต๋าแวดหง่อน"

188.ตาส็วกตาแซม  หมายถึง  ชอบสอดรู้สอดเห็นเรื่องชาวบ้าน

189.มาแกมผ่อ  หมายถึง  มาดูแล   ควบคุม

190.ปากนัก  หมายถึง  พูดมาก