หลักการปรุงยา

 

         1.ยาตำเป็นผงแล้วปั้นเป็นลูกกลอนกลืนกิน

         2.ยาตำเป็นผงแล้วบดให้ละเอียด  ละลายน้ำกระสายต่างๆ กิน

         3.ยาสับเป็นท่อนเป็นชิ้น  บรรจุลงในหม้อเติมน้ำต้ม  รินแต่น้ำกิน

         4.ยาดองแช่ด้วยน้ำท่าหรือสุราแล้วรินแต่น้ำกิน

         5.ยากัดด้วยเหล้าหรือแอลกอฮอล์  หยดลงน้ำกิน

         6.ยาเผาให้เป็นด่างเอาด่างนั้นแช่น้ำไว้ แล้วรินแต่น้ำด่างกิน

         7.ยาเผาหรือคั่วให้ไหม้  ตำเป็นผงบดให้ละเอียดละลายน้ำกระสายต่างๆกิน

         8.ยากลั่นเอาน้ำเหงื่อ เช่นกลั่นสุรา เอาน้ำเหงื่อกิน

         9.ยาผสมแล้วห่อผ้าบรรจุลงในกลักเอาไว้ใช้ดม

        10.ยาประสมแล้วตำเป็นผงกวนให้ละเอียดละลายน้ำกระสายต่างๆกิน

        11.ยาหุงด้วยน้ำมันเอาน้ำมันใส่กล้องเป่าบาดแผล

        12.ยาประสมแล้วติดไฟใช้ควันใส่กล้องเป่าบาดแผล

        13.ยาประสมแล้ว มวนเป็นบุหรี่สูบเอาควัน เช่นบุหรี่

       14.ยาประสมแล้วต้มอาน้ำบ้วนปาก

       15.ยาประสมแล้วต้มเอาน้ำอาบ

       16.ยาประสมแล้วต้มเอาน้ำแช่

       17.ยาประสมแล้วต้มเอาน้ำชะ

       18.ยาประสมแล้วต้มเอาไอรม

       19.ยาประสมแล้วใช้เป็นยาทา

       20.ยาประสมแล้วใช้เป็นยาสุม

       21.ยาประสมแล้วทำเป็นลูกประคบ

       22.ยาประสมแล้วใช้เหน็บ

       23.ยาประสมแล้วต้มเอาน้ำสวน

       24.ยาประสมแล้วทำเป็นยาพอก

        25.การปรุงยาถ้าแบ่งเป็นประเภทได้3  ประเภทคือ  ยาน้ำ  ยาผง  ยาเม็ด