ชื่อส่วนต่างๆของพืช

 

 1. ต้นหรือลำต้น  
 2. เปลือกต้น         
 3. เปลือกลูก
 4. เปลือกฝัก     
 5. เปลือกเมล็ด     
 6. เปลือกราก  
 7. หนาม           
 8. กระพี้               
 9. เนื้อไม้    
 10. แก่น           
 11. กาบ               
 12. ไส้ต้น           
 13. กิ่ง             
 14. ก้าน               
 15. ทางใบ          
 16. ใบอ่อน       
 17. ใบแก่             
 18. ดอกอ่อน
 19. เถา           
 20. กลีบดอก           
 21. เกสร           
 22. ลูกอ่อน        
 23. ลูกแก่             
 24. ฝักอ่อน  
 25. ฝักแก่         
 26. เม็ดอ่อน           
 27. เม็ดแก่        
 28. รากแก้ว      
 29. รากฝอย           
 30. รากใต้ดิน
 31. รากอากาศ  
 32. น้ำมันในลูก         
 33. น้ำมันในฝัก    
 34. น้ำมันในเม็ด
 35. น้ำมันในต้น     
 36. รก              
 37. รกหุ้มเนื้อในฝัก
 38. รกหุ้มเม็ด 
 39. ผิวลูก           
 40. น้ำในลูก      
 41. หัว เหง้า หรือแง่ง   
 42. ทั้ง 5   ( ต้น   ใบ  ดอก   ลูก   ราก )

            สมุนไพรจำพวกพืช

           1. พืชจำพวกต้น     ได้แก่พืชพันธุ์ไม้ทุกชนิด   ทั้งต้นเล็ก ใหญ่ สูง ต่ำ เป็นกอ เป็นพุ่ม มีแก่นและไม่มีแก่น อาทิ   ต้นมะยม ใช้ใบ   แก้พิษไข้หัว เช่น อีสุกอีใส อีดำอีแดง ผื่นคัน ต้นขี้เหล็ก ใช้แก่น สรรพคุณ แก้กามโรค แก้เหน็บชา แก้แสบตา

           2. พืชจำพวกเถา ได้แก่พืชพันธุ์ที่เป็นเถา เลื้อยพันขึ้นต้นไม้ ตามพื้นดิน รั้วบ้าน หรือค้างที่ทำไว้ บางเถาสั้น บางเถายาว มีมือเกาะหรือไม่มี เรียกว่า เถา อาทิ   เถาบอระเพ็ด   บำรุงกำลัง แก้ร้อนใน เจริญอาหาร แก้สะอึก เป็นยาอายุวัฒนะ เถาสะค้าน สรรพคุณ ขับลม ในลำไส้ แก้จุกเสียด บำรุงธาตุ เจริญอาหาร

          3.พืชจำพวกเครือ     ได้แก่พืชที่พยุงลำต้นของมันขึ้นได้เอง     เครือจะคดโค้งไปมาคล้ายเถา   แต่ไม่มีมือจับเหมือนชนิดเถา อาทิ   มะแว้งเครือ สรรพคุณ แก้น้ำลายเหนียว 

          4. พืชจำพวกหัวหรือเง่าส่วนมากเป็นพืชล้มลุก เมื่อถึงฤดูฝนก็ออกหน่อและดอกเจริญงอกงาม   แล้วเกิดหัว หรือเง่าใต้ดิน   เมื่อหมดฤดูฝนต้นก็โทรม แต่มีหัวหรือเง่าอยู่ใต้ดิน อาทิ หัวหอมแดง แก้หวัด ขับลมในท้อง หัวกระชาย แก้บิด ท้องเสีย

         5. พืชจำพวกผักเป็นพืชล้มลุก เล็กบ้าง ใหญ่บ้าง บ้างสูง มักเรียกผักนำหน้าเสมอ   อาทิ ผักบุ้ง แก้พิษเบื่อเมา แก้ร้อนใน แก้โรคตาฟาง

        6. พืชจำพวกหญ้า เป็นกอ เป็นต้น เป็นเถา เกิดบนบก ในน้ำ ตามภูเขา มักเรียกหญ้านำหน้า อาทิ หญ้าคา ขับปัสสาวะ ฟอกล้างทางเดินปัสสาวะ     หญ้าไซ แก้นิ่ว