211.ไปโจ้ดโจ้ด   หมายถึง  บรรลุตามความต้องการโดยพลันทันใดไม่ติดขัด  ไม่มีอุปสรรค

212.ไปจูนจูนปั๋นดาวเทียม   หมายถึง  ไปซะดื้อๆ  ไม่ฟังคำทักท้วง

213.เวรตัน   หมายถึง  บาปกรรมตามทัน

214.สลึงบ่หื้อสะเด็นไปหา   หมายถึง  อย่าหวังจะได้รับความช่วยเหลือใดๆ

 215.ตั๋นผิง  หมายถึง  คิดอะไรไม่ออก  หมดปัญญา

216.ไหข้าวไหม้  หมายถึง  หิวข้าวอย่างมาก

217.เอาตางค์ไปข้วาง   หมายถึง  การทำสิ่งที่ไม่คุ้มค่า  ไม่มีประโยชน์งอกเงย  ทำไปก็ขาดทุนแน่ๆ

218.เซาะหาว่า  หมายถึง  เรื่องไม่มีความจริงแต่เอามาพูดเสี่ยงโดนฟ้อง

219.วันใดก็วันดาย  หมายถึง  รอมาวันแล้ววันเล่า    ไม่เป็นไปตามที่พูด

220.ลืมกึ๊ด    หมายถึง   พูดโดยไม่คิดก่อน  ทำไม่คิดก่อน