201.อู้กำเก่า  หมายถึง  พูดซ้ำวนเวียนแต่เรื่องเดิม  หรือยกเรื่องเดิมมาอ้างหักล้างตลอด

202.คนปั๋นเม่า  //คนหยั่งเม่า   หมายถึง   คนมากๆๆๆๆๆเหมือนแมลงเม่าที่ออกจากรัง  คนมากจริงๆ

203.กิ๋นน้ำมัน   หมายถึง   รถสิ้นเปลืองน้ำมันมากกว่าปกติทั่วไป   อาทิ  รถเก่าเครื่องยนต์หลวม ทำให้เมื่อขับขี่ไปก็เปลืองน้ำมันมากกว่าปกติ 

204.เสียเหลิม   หมายถึง  เสียรู้

205.ขันตั้งบ่เติง   หมายถึง การทำงานไม่ค่อยราบรื่นเพราะค่าตอบแทนที่จะได้ไม่คุ้มกัน  หรือไม่ค่อยเลี้ยงสุราปลาปลิ้ง

206.บาปปาก  หมายถึง  ไม่อยากพูดถึงเพราะกลัวว่าถ้าพูดไปแล้วเหตุการณ์อย่างนั้นอาจมาเกิดขึ้นกับตนเองในภายหลัง

207.แป๋งหัวยุ่งหัวยี  หมายถึง  ดูเหมือนมีเรื่องราวที่กังวลใจอยู่

208.แห   หมายถึง  มีคสามระวัง  ระแวงสูงมาก  ไม่ยอมเสียรู้

209.มีปี้บอกปี้  มีน้องบอกน้อง  หมายถึง  สิ่งที่จะเกิดความเสียหาย หรือจะเป็นอันตราย  ต้องบอกพี่บอกน้องให้ระวัง

210.ไปตวยเอาผีป่าเห้วไหน   หมายถึง  จะไปตามเอากับใครได้