191.กิ๋นดิบกิ๋นแดง  หมายถึง คุ้นเคยกันมาก   เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกํนมาก่อน  

192.เป๋นหม่าลิ่นติ่นต่อน   หมายถึง  เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย 

193.จ๋างปากจ๋างคอ  หมายถึง   เบื่ออาหาร

194.เปื่อนเดียวเสี่ยวฮัก  หมายถึง  เพื่อนสนิท

195.ใจ้คนใหญ่   หมายถึง  การกระทำการไม่สมควรสำหรับคนที่มีอายุน้อยแต่ไปใช้ไหว้วานให้ผู้สูงอายุกว่าทำงานให้ ไม่สมควรทำ(ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ)

196.แก็วแก่นต๋า   หมายถึง  ลูกอันเป็นสุดที่รักเทียบได้กับดวงตาที่สุดหวงแหน

197  อ้ายสิงห์คำ   หมายถึง (ราชสีห์มีร่างเป็นทองคำ) ลูกที่มีค่ามากสุดรักของพ่อแม่เปรียบดังพญาราชสีห์จ้าวป่าที่มีร่างเป็นทองคำสวยงามเปล่งปลั่งรัศมี

198.บ่ฟังฟ้าฟังผี  หมายถึง  ไม่ฟังเสียง  จะเอาแบบนี้ซะอย่าง  

199.เสียกำอู้   หมายถึง   ทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำตามคำพูดที่ได้สัญญาไว้

200.เสืยคนใหญ่   หมายถึง   ทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำตามคำพูดที่ได้สัญญาไว้