161.หน้าเปิดอย่างไก่ต้ม  หมายถึง  หน้าไม่มีสีเลือด

162.ย่างอย่างปู๋หลงโต้ง หมายถึง  เดินวนเวียนไปมา หาทางออกไม่เจอ

163.ตวยวอก   /ไล่วอก  หมายถึง   จะทำการจับผิดให้ได้..............แต่ยากเพราะเจอประเภทมะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก

164.จะไปหื้อได้โม้   หมายถึง  อย่าเผลอนะเดี๋ยวจะโดนเกทับ

165.ฟ้ายวางตางเต๋ง  (ไพ่วางเงินทับไว้เลย)  หมายถึง  ตกลงกันให้มั่นเหมาะ  มั่นคง  แน่แน่ว  สัญญาจริงจัง

166.ก๋ำหัวไว้แล้ว   หมายถึง  หมูในอวย  อยู่ฝ่ายได้เปรียบ

167.เป๋นหมูจะบุบ   เป๋นไก่จะต้ม  หายถึง  รำคาญใจในพฤติกรรมที่ไม่ดีของคู่สนทนา หรือบุคคลที่สาม  เป็นการพูดในลักษณะประชดประชัน  อาทิ  ว่าไม่ฟัง   ว่าไม่เชื่อ  ดื้อด้านดื้อดึง  ฯลฯ  สุดท้ายเลยบอกประมาณ  สมควรตาย

168.บ่ได้เปิ่งบ่าเปิ่งแฮง  หมายถึง   เลี้ยงมาจนโตแล้วพึ่งพาอาศัยไม่ได้ 

169.ยิ้มหันเขี้ยวหันจิ้น   หมายถึง  ดีใจมาก  จนเกินงาม 

170.หมูอ่อดอ่อด  หมายถึง  คนที่ โดนหลอกลวงอย่างง่ายดาย