151.กิ๋นบ่ยั้งบ่จั้ง  หมายถึง  กินไม่หยุด  กินได้เรื่อยๆ

152.กิ็นแต้กิ๋นว่า  หมายถึง   กินมากเกินไป

153.ซี้เน๊อะซี้แนะ  หมายถึง  พินิบพิเทาเอาอกเอาใจหวังอะไรบางอย่าง

154.แล้วขี้ตด   หมายถึง  สูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง

155.ต๋าแวดง่อน  หมายถึง   ระมัดระวังตัวเป็นอย่างสูง

156.มีลูกน้อยห้อยข้าง  หมายถึง มีภาระต้องเลี้ยงดูลูกเล็กๆไปไหนไม่ได้

157.ตั๋วบ่ผ่อตั๋ว  หมายถึง  ไม่ดูตัวเอง  ว่าแต่คนอื่น

158.บอกมอก  หมายถึง  สั่งสอน

159.ดูกบ่ได้เฮี่ยบ้าน   หมายถึง   โดนนั่งยาง  โดนอุ้ม

  1. อู้ถึงแกะถึงแก๋น หมายถึง พูดละเอียดมาก