131.บ้าจ๊าดบ้าเจื้อ  หมายถึง   มีพันธุกรรมบ้า

132.บ่ได้สักเออะสักหาว  หมายถึง  เถียงไม่ออก

133.เล่นก้น  หมายถึง   ทรยศ    หักหลัง

  1. ออกใจ๋ หมายถึง   ตั้งใจ
  2. หยิบยองหยิบยอง หมายถึง ลังเลใจ

 136.บ่ใจ้หลุอย่างซ้าอย่างก๋วย   หมายถึง

137.จ้างก่ากิ๋น  หมายถึง ทำอย่างอื่นไม่เป็น/ใช้งานไม่ได้  กินอย่างเดียวเท่านั้น อย่างอื่นไม่ช่วยเหลือ

  1. ห่มใน หมายถึง อบอุ่นร่างกายด้วยการดื่มเหล้า
  2. หนักหน้าหนักต๋า หมายถึง ครั่นเนื้อครั่นตัว

140.ขี่คอกั๋นมา  หมายถึง คนมากมายเพราะมากถึงขนาดต้องขี่คอกันมา