121.หลาบต๋ายหายขี้  หมายถึง   เข็ดหลาบ/เข็ดสุดๆ

  1. เขาก่อเซาะว่าหากิ๋น หมายถึง การทำมาหากิน

123.อยู่แก็ก หมายถึง  นิ่งสนิท

124.บ่ป๊นผะษา  หมายถึง  สงสัยไม่รอดแน่ (ตาย)

125.ขะมิมขะมอม   หมายถึง  ขมุกขมอม

126.ขาบหนูขาบไหน่   หมายถึง  นอนหลับๆตื่นๆ

 127.ไปวอยวอย   หมายถึง  ไปตามยถากรรม

128.ฮับเลี้ยงฮับเกี๋ย   หมายถึง  รับเลี้ยงดู

129.ปากั๋นต้าว   หมายถึง  นำพากันไปพบปัญหา(ด้านการเงิน  การงานฯลฯ

130.ใจ๋บ่ตั้ง   หมายถึง  ไม่มีกำลังใจ