1. หน้าพี้หลี้พ้อหล้อหมายถึง หน้าตาสดไสวัยรุ่น

112.เป็นหม่าลุงตุงนัง หมายถึง  ยุ่งเหยิงวุ่นวาย

113.เป็นหม่านุ่งหม่านัง หมายถึง   ยุ่งเหยิงวุ่นวาย

  1. อู้ตอปากตอกำหมายถึง เถึยงคำไม่ตกฟาก
  2. แม่เพ้อหมายถึง นางพญา //เจ้าแม่//มีอิทธิพลมาก
  3. ลูกไผก็ใจ๋มัน หมายถึง ลูกคือดวงตาดวงใจของพ่อแม่

117.หาวันนี้ขี้วันพูก หมายถึง   ตำข้าวสารกรอกหม้อ  หามื้อกินมื้อ  หรือบางทีหาไม่ได้เลย

118.กิ๋นบ่เสี้ยง หมายถึง  ยังได้พึ่งพาอีกยาวนาน

119.ท่าจะบ่ลุกหมายถึง   ไปไม่ไหวแล้ว(ถ้าเป้ฯงานก็คงไม่สำเร็จแน่ๆ)

120.ไฟต๊องอ่อนหมายถึง  กินนิดกินหน่อยก็ปวดท้อง